Alphorn Juroren

(Français) Burgener Florian

Kanton: Wallis

Dabei seit: 2021

Borloz Christofer

Kanton: Waadt

Dabei seit: 2015

Gantelet Philippe

Kanton: Frankreich

Dabei seit: 2015

Jous Alexandre

Kanton: Waadt

Dabei seit: 2015

Monory Nathalie

Kanton: Wallis

Dabei seit: 2015

Scotton Robert

Kanton: Frankreich

Dabei seit: 2015

Urweider Silvia

Kanton: Freiburg

Dabei seit: 2021

Zollet Armin

Kanton: Freiburg

Dabei seit: 1997